dilluns, 11 de novembre de 2013

Grup Promotor - Resum dia 9 Novembre 2013


Barcelona, carrer Roger de Llúria, 13
Hora 17:00


La reunió estava presidida per l'Arcadi Oliveras i Teresa Forcades amb la Neus Forcano de la comissió d'organització.
La sala estava plena i en la presentació de la reunió es va parlar de:
- De mica en mica el Procés avança, cada dia hi ha adhesions.
- S'está suscitant l'interés mediàtic internacional...
- Hi ha potencial per anar creant aliances...


Ordre del dia:
1.- Campanya de “Construïm la república catalana del 99%” (van intervenir Jordi i Sandra )
S'han organitzat actes per el 16 i 30 de novembre per potenciar la campanya.
El 26 d'octubre es van organitzar jornades de formació amb la participació de 180 persones i valoració positiva. Els vídeos estan en la web. Per les jornades del 16 i 30 hi haurà un formulari d'activitats que l'equip de la web penjarà. Es recomana fer fotos del desenvolupament de les diferents activitats per la seva difusió a través de la web, FB i Twiter (Trending Topic), designar algun responsable local per les fotos.
Enviar coses de la campanya a republicacatalana99@procesconstituent.cat.
Hi va haver un comentari a la jornada de formació dient que al principi molt bé però al final la cosa es va fer massa llarga i pesada.
Una altra petició demanant formació per la DINAMITZACIÓ D'ASSEMBLEES. (aquí hi va haver consens general).

2.- Balanç de l'acte del 13 d'octubre a Montjuïc
Felicitacions per els organitzadors i l'equip de 60 voluntaris, recaptació de 12.700 €.
Les despeses: ( Escenari, so, tècnics, materials...) van representar 14.700 €
La premsa va respondre bé.
Assistència: es van col·locar 6.700 enganxines a les persones que van
col·laborar econòmicament pel que s'estima l'assistència de unes 8.000 persones. Per ser només després de 6 mesos de l'emissió del programa Singulars es valora positivament.
Repercussions: desprès d'aquest acte “polític-cultural-artístic “ es van incrementar el nombre d'adhesions al PC.
Es comenta que seria una bona pràctica després dels actes, fer valoracions escrites, amb punts a millorar o evitar i poder aprovar la valoració en les assemblees.
Passaran a les assemblees locals els formularis per adhesions de persones
sense internet.Les assemblees locals s'organitzaran per tenir dades dels seus adherits al PC, és important incloure el telèfon.
Properament l'equip web incorporarà el CODI POSTAL per facilitar el coneixement, a nivell territorial, de la quantitat d'adhesions del territori.

3.- ASSEMBLEA GENERAL DEL 22 de desembre. (Documents adjunts i reglament)
Lloc: a la fira de Sabadell de 10 h a 14 h.
Per completar els 3 documents facilitats per la COMISSIÓ DE COORDINACIÓ, apareix un
nou document el reglament, que no van poder incorporar, i que estableix el procediment
per l'aprovació en ASSEMBLEA GENERAL dels documents proposats.
Aquest punt va suscitar molta participació i debat, adjuntem esquema simplificat.
1.- Aprovació en el GRUP PROMOTOR. Debat i incorporació de les modificacions i esmenes.
2.- Transmissió a les assemblees T i S, per el seu estudi i debat.
3.- Trasllat de modificacions i esmenes anteriors al GP per la seva compilació.
4.- Aprovació de les esmenes anteriors en Assemblea General.
Documents aprovats per el GRUP PROMOTOR.
A part del reglament, que ja ens faran arribar i que també va ser aprovat ple GP.
DOCUMENT 1- Objectius generals i context de l'Assemblea.
L'Arcadi va llegir el document proposat, es va debatre i esmenar i ens transmetran el redactat resultant, per l'estudi en cada assemblea... (procediment reglament)
DOCUMENT 2- Pla de treball, primer semestre 2014.
La Teresa va llegir el document, es van incorporar dos punt addicionals, un per proposar la data i lloc de la propera Assemblea G (setembre 2014 ?) i un altre que proposava que fossin les assemblees ST les que decideixin les accions unitaries. Ens transmetran el redactat resultant, per l'estudi en cada assemblea...(procediment reglament)
DOCUMENT 3- Propostes organitzatives.
Es va llegir el document, es van introduir modificacions i esmenes, una d'elles la
de descentralització de la convocatòria del GP a diferents territoris. Ens transmetran el redactat resultant per l'estudi en cada assemblea ...(procediment reglament).
També es va cordar que la data límit per presentar esmenes serà el 18 de desembre. ( 4 dies abans de l'Assemblea General
A les 9 hores encara no s'havia acabat, faltaven els punts 4, 5 i 6, nosaltres vam haver de marxar.

Carina i Jean Pierre
Girona, 10 de Novembre de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada