dijous, 7 de novembre de 2013

Acta 8a Assemblea Procés Constituent Girona


Lloc: Centre Cívic Barri Vell de Girona Dia: 5 de Novembre 2013 Hora: 19h
Vam assistir unes 30 persones aproximadament.
Aixeca acta: Teia Càliz Moderador: Ramon 

Temes tractats:

1.  Continguts de l’Assemblea de Girona del dia 16 de Novembre  
La Núria fa la proposta organitzativa i de temes que caldrà treballar a la Jornada del dia 16 (s'adjunta al final de l'acta el document de la Núria amb la descripció de cada punt).

La Núria destaca la importància de tenir clar l’objectiu d’aquesta Assemblea en què es proposa discutir de forma assembleària què és el Procés Constituent i la necessitat de que aquest es faci realitat. Comenta que van fer una formació a Barcelona en què Gerardo Pisarello va explicar un cas similar a l’Equador i que també es van fer unes dinàmiques tipus rol playing per tal d’aprendre les fórmules comunicatives més adequades per a fer difusió del PC1 i convèncer aquelles persones dubtoses o reticents.

Es comenta que aquestes dinàmiques són molt interessants i que les persones que les van realitzar a Barcelona es van oferir per fer-les a Girona. Es discuteix si es podrien realitzar a la Jornada del dia 16 però al final es desestima fer-ho per a l’excés de temps que pot suposar aquest tipus de dinàmiques. No obstant, es reserva la possibilitat de fer-ho més endavant ja que es considera que és molt interessant. També la Mireia fa l’aportació que per a realitzar aquest tipus de sessions hi hagi dinamitzadors que facilitin tot el procés (petits grups, posta en comú, intercanvis, debat...).

També es discuteix sobre la necessitat de mantenir o eliminar la “miniformació” a la Jornada però finalment sembla que es mantindrà l’explicació de les dues noies (Nuri i Cristina) que van anar la formació a Barcelona.

Es demana col·laboració i ajuda en l’organització de la Jornada i s’adhereixen unes 4 persones més que concreten trobar-se el dia 11 a les 19h al CC. Del Barri Vell.


2. Difusió de la Jornada Nacional d’Assemblees Simultànies:
Es comenta que cal aprofitar els diaris, cartells i còpies dels manifestos per fer difusió de l’Assemblea del dia 16 de Novembre. Es concreta finalment que es prepararan unes etiquetes adhesives (especificant el dia, lloc i la web del PC de Girona) a cada un d’aquests mitjans de difusió per tal d’arribar al màxim de persones. Caldrà espavilar-se a repartir ja que queden molt pocs dies!2

Hi ha la proposta d’enganxar l’etiqueta de forma vertical en un lateral per evitar tapar els continguts i imatge general de cada mitjà de difusió.

En Rafael proposa fer el repartiment d’etiquetes adhesives des del Centre Cívic St. Narcís (el trobareu a una taula de fora) el proper dijous 7 de Novembre de 16h a 19h. Si us plau, demana que la gent hi vagi en aquest horari ja que sinó creem molèsties a les persones que hi treballen.

També en Florencio comenta que penjarà el model de l’etiqueta per si algú se les vol imprimir i enganxar directament des de casa.

Es dedica un temps a concretar les 24 poblacions de les comarques de Gironines i les persones que faran el repartiment en cadascuna d’aquestes (la Cristina pren nota).

Pel que fa a la difusió amb els cartells grans es comenta que són massa grans i que tindrem problemes per enganxar-los en comerços o al carrer... (cal tenir-ho en compte per altres ocasions) i per tant es desestima utilitzar els cartells per a la difusió de la Jornada.

No obstant també podem utilitzar els petits Manifestos impresos per en Ramon amb els 10 punts per a augmentar la difusió de la Jornada.


Lloc de la Jornada:

Es proposen diferents espais els quals caldrà consultar si hi ha disponibilitat d’aquest dia en concret i per a tot el dia:
Centre Cívic Barri Vell es descarta ja que els espais disponibles són tots molt limitats en quan a aforament.
Al Centre Cívic Pla de Palau sembla que té espais grans i que hi ha possibilitat d’utilització de dia sencer.
Espai la Marfà
En Josep s’ofereix per a fer les consultes pertinents i després informar en Florencio per tal que ho pugui posar a l’etiqueta adhesiva. No obstant, si al final no es pot saber el lloc decidim fer les etiquetes iguals i referenciar el blog com a espai informatiu de l’acte (horaris, continguts, espais, dinar on cadascú es porta el seu menjar o es comparteix...)


Participació d’altres comarques a la Jornada de Girona:

Es comenta la possibilitat que localitats com Banyoles o la Bisbal puguin formar part de l’Assemblea de Girona pel fet que són poquets i potser quedaria una mica pobre. Es discuteix sobre aquest tema i es conclou que el que és interessant és aplegar al màxim de gent i que cadascú en la seva població faciliti la participació dels seus ciutadans. Centralitzar les poblacions a Girona implicaria perdre el sentit genèric de “Assembles locals simultànies” i que el que hem de pretendre és aconseguir el màxim de gent en cada població. També es comenta que justament ser poca gent també facilita que tothom pugui parlar i donar la seva opinió... cosa que es complicaria si la participació és molt alta.

No obstant, si finalment aquestes dues poblacions preveuen poc aforament en Rafael els proposaria que vinguessin a Girona. També es comenta la possibilitat d’unir ambdues.

En aquest moment també es desestima la possibilitat de fer inscripció prèvia per tal de preveure l’aforament ja que això impediria l’objectiu d’aconseguir aplegar el màxim de gent possible. Això significa que cal buscar un espai suficientment gran i preparat pel que pugui passar!...3. Altres informacions:

En Ramon informa que hi ha previstes unes mobilitzacions socials pel tema dels pressupostos de la Generalitat. Explica que hi ha un suport ampli a aquestes mobilitzacions i que hi ha previstes dues dates: el 24/11/13 una gran manifestació i el 4/12/13 una jornada de lluita general.

També s’informa que el proper dissabte 9/11/13 hi ha una trobada del Grup Promotor del PC a Barcelona de 17h a 20h i es necessita algun representant de Girona. S’ofereix la Carina i en Jean Pier per anar-hi.

S’informa també que el proper 30 de Novembre hi haurà un acte reivindicatiu a la Jonquera pel tema del tràfic de dones. Esta convocat pel Moviment de Dones i altres associacions.

Es suggereix fer un calendari al Blog de Girona però s’informa que n’hi ha un de creat general compartit (i no només del PC) per totes les actuacions reivindicatives i socials per tal d’evitar solapaments, centralitzar la informació en una de sola i arribar a tothom.4. Inici de petits Grups de debat i Treball sobre els punts del Manifest

Es formen 4 grups de debat en torn als següents punts. Els temes tractats a cada grup s'aniran afegint a aquest acta.

GRUP 1: ECONOMIA : PUNT 1 i 2 del manifest
GRUP 2: DRETS DE GÉNERE, I DE CIUTADANIA: PUNTS 3-6-8-10
GRUP 3: MEDI AMBIENT, ENERGIA, ALIMENTACIÓ PUNT 7
GRUP 4: SERVEIS PÚBLICS I DRETS SOCIALS: PUNTS 4-5-9


En la pàgina d'actes del Blog s'afegiran a l'acta els documents esmentats.


1 D’ara endavant PC: Procés Constituent
2 Aquest mateix dissabte s’aprofitarà la parada de la Devesa per informar-ne també.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada